0
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Γίνε συνεργάτης μας και χάραξε τον δικό σου δρόμο στον κλάδο.

Εγγραφείτε εδώ


Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις

Εισαγωγικά- Στοιχεία της διαχειρίστριας επιχείρησης

O ιστότοπος "thedistiller.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία "Απόστολος Πατάκας Εμπόριο Καφέ, ποτών, ροφημάτων και μηχανών ατομική επιχείρηση", που εδρεύει στην Ξάνθη του Νομού Ξάνθης της Περιφέρεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οδός Ικονίου αριθ. 6 - TK 67100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 142518445 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@thedistiller.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 25410-74805, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα "The Distiller" το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.thedistiller.gr". Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το site κατασκευάστηκε και διαχειρίζεται από την ομάδα της επιχείρησης "Απόστολος Πατάκας Εμπόριο Καφέ, ποτών, ροφημάτων και μηχανών ατομική επιχείρηση" και η χρήση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το site μας με τρόπο και σκοπό την παραβίαση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο site της επιχείρησής μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Γενικοί όροι

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης και της ασφάλειας των συναλλαγών, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η επιχείρηση, με το site «www.thedistiller.gr» κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν", χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thedistiller.gr της επιχείρησης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των κατασκευαστών αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Ευθύνη του χρήστη- Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.thedistiller.gr αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

1. Οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. Οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. Οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. Οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

5. Οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, και ο ιδιοκτήτης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Εφαρμογή: Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. .Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων μέσω του ιστότοπου (website) www.thedistiller.gr της επιχείρησης. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής, συνεπώς, εφόσον κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους κατωτέρω περιγραφόμενους όρους του παρόντος, οφείλει να απόσχει από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

2. Παραγγελίες / Συμβόλαιο: Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Δήλωσης Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.thedistiller.gr ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλέφωνο και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον γίνουν δεκτές από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (το αργότερο εντός 4 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Πριν την αποστολή Δήλωσης Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:

- Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστότοπου συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά, καθώς και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) όπου αυτός επιβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Πωλούνται προϊόντα σε χονδρική σε όλους τους πελάτες μας, σε ειδικές τιμές με τιμολόγιο ή απόδειξη.

- Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των δικών μας αποθεμάτων, ή των προμηθευτών-εισαγωγέων που προμηθεύουν εμάς.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και ελλείψεις που αναγράφονται στον ιστότοπο www.thedistiller.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να συμπληρώνεται στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία του χρήστη σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για τις μέσω του site παραγγελίες προϊόντων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ, ο Πελάτης θα προβαίνει στη συμπλήρωση της προβλεπόμενης Δήλωσης Παραγγελίας, κατόπιν θα λαμβάνει ειδοποίηση για την Επιβεβαίωση Καταχώρησης της Παραγγελίας ενώ επιπλέον θα λαμβάνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά Δελτίο Παραγγελίας με το οποίο ρητά θα επιβεβαιώνει με δικαίωμα υπογραφής ή ηλεκτρονικής υπογραφής αντίστοιχα, τη βούλησή του να προβεί στην προκείμενη συναλλαγή. Για την εκτέλεση των συναλλαγών αυτών, ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση του Δελτίου Παραγγελίας ο Πελάτης υποχρεούται σε καταβολή ποσού προκαταβολής που ισούται με το 50% του συνολικού αντιτίμου, επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής είτε τη χρέωση Χρεωστικής/Πιστωτικής Κάρτας του είτε την κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό. Για την αποστολή του διαθέσιμου προϊόντος της κατηγορίας αυτής από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται στην ολοσχερή εξόφλησή του αντιτίμου.

3. Πληρωμές: Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Δεν γίνονται δεκτές πωλήσεις προϊόντων με πίστωση. Τα επί πιστώσει τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με την επισυναπτόμενη απόδειξη της επιχείρησης εκτός αν εξοφληθεί με απόδειξη της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας που τα παρέδωσε με αντικαταβολή και μας τα απέδωσε με τα ανάλογα παραστατικά.

Α. Αντικαταβολή: Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξοφλείτε το οφειλόμενο ποσό στον μεταφορέα που σας έφερε την παραγγελία (Εταιρία Courier Speedex ή Courier Center).

Παρακαλώ σημειώστε ότι η πληρωμή μέσω αντικαταβολής είναι διαθέσιμη μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος.

Β. Χρεωστικές / Πιστωτικές κάρτες (Υποστήριξη με δόσεις. Περιβάλλον ασφαλείας Τράπεζας Eurobank)

Γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να πληρώσετε με κατάθεση χρημάτων σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς :

1. Τράπεζα Eurobank: Λογ/μος : 0026.0127.72.0200730983 / IBAN: GR0402601270000720200730983

2. Τράπεζα AlphaBank: Λογ/μος : 900002002016530 / IBAN: GR3801409000900002002016530

(Σημείωση: Τα πιθανά έξοδα εμβάσματος χρεώνονται στον Πελάτη και όχι στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

Παρακαλούμε μετά την κατάθεσή σας, να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο info@thedistiller.gr.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δ. Paypal: Με απ’ ευθείας διασύνδεση στο περιβάλλον της Paypal.

4. Αποστολή προϊόντων: Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) ή/παραλαβή από το κατάστημα μεταφορικών που συνεργαζόμαστε, στον τόπο που υποδεικνύεται στη Δήλωση Παραγγελίας.

i. Υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)

ii. Μεταφορική εταιρία

iii. Με οδικό δρομολόγιο της επιχείρησής μας εντός των προκαθορισμένων περιοχών που καλύπτουμε χωρίς χρέωση και τις προκαθορισμένες ημέρες παράδοσης που υπάρχουν ανά περιοχή.

(Καλυπτόμενες περιοχές με οδικό δρομολόγιο είναι η πόλη της Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας, Χρυσούπολης, Κεραμωτής και Θάσου.)

Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (10:00π.μ. έως 16:00μ.μ.). Παραδόσεις είναι δυνατόν να εκτελούνται και την ημέρα Σάββατο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, με την επιπλέον χρέωση από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία να επιβαρύνει τον αγοραστή.

Ειδικά για παραγγελίες το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 120,00 ευρώ και άνω, δεν καταλογίζεται στον Πελάτη/αγοραστή κόστος μεταφοράς.

Τα έξοδα αποστολής ποικίλλουν ανάλογα με το κόστος, το βάρος και τον τόπο προορισμού/σημείο παραλαβής.

Ανάλογα με την απόσταση και το φορτίο, τα εμπορεύματα συνήθως παραδίδονται μετά από μία, δύο ή τρεις εργάσιμες ημέρες.

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης ή ενημερώνουμε με mail ή τηλεφωνικά τον Πελάτη. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

5. Εγγύηση: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για προϊόντα ή μηχανές τρίτων παραγωγών και κατασκευαστών. Για τέτοια προϊόντα θα παραδίδεται εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει τους επισκέπτες/Πελάτες ότι ειδικά για τις πωλούμενες από τον ηλεκτρονικό της κατάστημα μηχανές/μηχανήματα/συσκευές ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με τους "ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ" που επισυνάπτονται στην κάθε επιμέρους πωλούμενη μηχανή/συσκευή, η παρεχόμενη εγγύηση τελεί πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις που ρητά αναφέρονται από τον εν λόγω κατασκευαστή και συγκεκριμένα:

Α. Η εγγύnσn καλής λειτουργίας των προϊόντων παρέχεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τnv ημερομηνία τnς πρώτης αγοράς που αναγράφεται στn θεωρnμένn απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Για τnν παροχή τnς εγγύnσnς απαιτείται n επίδειξη τnς θεωρnμένnς απόδειξnς/τιμολογίου αγοράς στnν οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

Β. Ο κατασκευαστής μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας τnς συσκευής, αναλαμβάνει αρχικά τnν υποχρέωση τnς επαναφοράς τnς σε ομαλή λειτουργία και τnς αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει n εγγύnσn είναι n μn λειτουργία τnς συσκευής να προέρχεται από την πλnμμελή κατασκευή τnς και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μn τήρnσn των οδηγιών χρήσης τnς συσκευής, ακατάλληλη συντήρnσn από πρόσωπα μn εξουσιοδοτnμένα από τον κατασκευαστή ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίnσnς τnς τάσης κλπ.

Γ. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω τnς κατασκευής του και εφόσον n πλημμελής λειτουργία εκδnλώθnκε κατά τnν περίοδο εγγύnσnς, n μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) του κατασκευαστή θα το επισκευάσει με σκοπό τn χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωσn για ανταλλακτικά ή τnν εργασία.

Δ. Δεν καλύπτονται από τnν εγγύnσn οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τn μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτnμένο Συνεργείο) αυτού εφόσον δεν πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν πρόσωπο.

Ε. Όλες οι επισκευές τnς εγγύnσnς πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) του κατασκευαστή.

Στ. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. επαγγελματική χρήση).

Ζ. Η εγγύnσn καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς και n ημερομηνία αγοράς.

Η. Η εγγύnσn δεν καλύπτει:
- Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα οε κέντρο Σέρβις μn εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδnγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσnς, συμπεριλαμβανομένων τnς πλnμμελούς φύλαξης τnς συσκευής, τnς πτώσης τnς συσκευής κλπ.
- Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
- Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, rΊ οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Θ. Αντικατάσταση τnς συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή n επιδιόρθωση τnς κατόπιν πιστοποίησης τnς αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) του κατασκευαστή.

Ι. Η κάθε επισκευή ή n αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

ΙΑ. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τn διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

6. Ανωτέρα Βία: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από αμφότερο των συμβαλλομένων χωρίς αποζημίωση.

7. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη: Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι για:

- Την επιλογή και γνώση του προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του χρήστη.

-Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την επιχείρηση, εάν τυχόν υπάρξουν ή καταλογιστούν.

- Την εξόφληση του αγορασθέντος προϊόντος, την παραλαβή αυτού σύμφωνα με την προβλεπόμενη και συναφθείσα σύμβαση μεταφοράς.

- Τον έλεγχο της καταλληλότητας του παραληφθέντος προϊόντος άλλως στην ανεπιφύλακτη παραλαβή του.

- Η μη παραλαβή του έγκυρα και έγκαιρα αποσταλθέντος προϊόντος με υπαιτιότητα του Πελάτη, που αγοράστηκε από αυτόν όπως προκύπτει από τη υποβληθείσα Δήλωση Παραγγελίας και την αποστολή από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της σχετικής Επιβεβαίωσης Καταχώρησης, καθιστά αυτόν υπερήμερο ως προς την παραλαβή του προϊόντος, με αποτέλεσμα ειδικά στην περίπτωση της επιλογής ως τρόπου πληρωμής την "Αντικαταβολή", η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα της να αξιώσει την καταβολή του αντιτίμου της συναλλαγής (τόσο του προϊόντος όσο και του κόστους μεταφοράς) ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ενώ ταυτόχρονα δύναται να προβεί στη διαγραφή του χρήστη από τον κατάλογο Πελατών της όπου εγγράφεται με τη Δήλωση Παραγγελίας.

8. Ελαττωματικά Προϊόντα: Ο Πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή της παραγγελίας του, να ελέγξει την αρτιότητα των προϊόντων που παρήγγειλε και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να παραλάβει συσκευασία η οποία είναι αλλοιωμένη, χτυπημένη, σπασμένη ή έχει ανοιχτεί κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση αποδοχής του δέματος από τον Πελάτη, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε αλλαγή τυχόν κατεστραμμένου είδους ή αντικατάσταση τυχόν απώλειας αφού τα εμπορεύματα με οποιαδήποτε μεταφορική ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του Πελάτη και μόνο.

i. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων-μηχανημάτων δεν γίνονται δεκτές εκτός από την περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή από λανθασμένη αποστολή προϊόντος με υπαιτιότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν μπορεί να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ή να έχει ανοιχθεί η συσκευασία ή να έχει φθορές ή σημάδια η αρχική του συσκευασία ή το περιεχόμενο. Επιστροφή των χρημάτων δεν γίνετε σε κανέναν Πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων με επιστροφή του αντιτίμου αγοράς στο λογαριασμό του Πελάτη-αγοραστή.

Σε περίπτωση που υπάρχουν σημάδια ή φθορές η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος λόγω βλάβης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον αγοραστή.

Σε περίπτωση αποστολής στον Πελάτη οποιουδήποτε ανταλλακτικού που αφορά στο αγορασθέν μηχάνημα, το κόστος αποστολής του ανταλλακτικού από και προς τον αγοραστή/Πελάτη επιβαρύνει τον ίδιο, ενώ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς του ανταλλακτικού από και προς τον κατασκευαστή του μηχανήματος.

Ειδικά για τις πωλούμενες στον ιστότοπο μηχανές (ογκώδη αντικείμενα), η επιστροφή ελαττωματικού μηχανήματος όπως περιγράφεται σε προηγούμενο εδάφιο εκτελείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ii. Υπαναχώρηση

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον Πελάτη

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Β. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Γ. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Δ. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Ε. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

ΣΤ. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Ζ. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Η. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

- προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή έχει παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους (Συσκευασίες αναλώσιμων, ποτών, καφέδων, προϊόντων μπισκοτοποιίας κτλ).

- προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

10. Διάφορα: Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν παρουσιάζονται ως ιατρικές ή διαιτητικές συμβουλές από την πλευρά της επιχείρησης και δεν προορίζονται για συνταγές, θεραπείες, διαγνώσεις ή ως τρόποι αποφυγής ασθενειών με κανένα τρόπο. Κανένα από τα περιεχόμενα των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως θεραπεία ή ως εγγυημένο αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν έχουν εκτιμηθεί από τον ΕΟΦ. Δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε δυσμενές αποτέλεσμα ή συνέπεια μπορεί να προκληθεί με τη χρήση των προϊόντων , των υπηρεσιών, των προτάσεων, που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. Για οτιδήποτε αφορά στην υγεία σας πρέπει να συμβουλεύεστε μόνο τον γιατρό σας.

11. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας μας.

thedistiller black

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.